Close
926 79 541

Velkommen til Trønder Tour

Helt siden starten i 2017 har tanken bak Trønder Tour vært å lage en diskgolffestival hvor klubber og spillere fra hele Midt-Norge kan møtes, stifte nye bekjentskaper, dele erfaringer og skape minner med nye og gamle venner på kryss av klubbene.

2022 blir det sjette året på rad Trønder Tour seiler gjennom Midt-Norge, og vi har i tillegg til mange gode minner opparbeidet oss mye erfaring rundt organiseringen av touren. Det har vært stor interesse for at Trønder Tour arrangeres, og det er vi selvsagt utrolig glade for! Vi opplever de lokale arrangørklubbene som veldig ivrige og tilpasningsdyktige når uforutsette hendelser dukker opp.

Det er viktig for oss å ta med oss tilbakemeldinger vi har fått fra både spillere og klubber, og har derfor testet ut flere formater av hvordan touren har blitt organisert gjennom de årene Trønder Tour har vært på veien. Det har i år vært tydelig ønske og behov for et standardisert og gjenkjennbart oppsett med mulighet for lokale tilpasninger.

Trønder Tour har opp gjennom årene blitt organisert på forskjellige måter. I starten sto organisasjonen Trønderdisk bak, i 2020 testet man ut at klubbene selv styrte hver sin turnering, og i 2021 ble administrasjonen lagt til Nidaros Diskgolfklubb i samarbeid med vertsklubbene for å løfte TT tilbake til det nivået det skal ligge på.

I 2022 vil Trønder Tour arrangeres helt og holdent av klubbene selv, uten en administrasjon.

Deltakerutvikling