Close
926 79 541
Spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen

Etter 2021-sesongen kjørte vi en spørreundersøkelse for å imøtekomme ønsker og behov fra miljøet som vi arrangerer for. Med nesten 80 besvarelser i tillegg til erfaringene fra årets turneringer har

Read more