Close
926 79 541
Spørreundersøkelsen

Etter 2021-sesongen kjørte vi en spørreundersøkelse for å imøtekomme ønsker og behov fra miljøet som vi arrangerer for. Med nesten 80 besvarelser i tillegg til erfaringene fra årets turneringer har vi ganske god empiri på hvilke justeringer som må til i 2022 for å få til en så bra tour som overhode mulig.

Svarene har vært et viktig grunnlag for hvordan Trønder Tour blir seende ut i 2022, og vi takker alle som tok seg tid til å svare!