Banekart Dragvoll Open

Av leiv 0
03 mai 2018

Yes, it’s here! Banekartet for Dragvoll Open 2018 er klart, 19 hull skal spilles tre ganger på to dager. Caddyboka er rett rundt svnigen!